Clarks luôn mong muốn bạn trông thật đẹp với đôi giày yêu thích của bạn và cùng lúc cảm thấy thoải mái. Vì thế Clarks không ngừng ứng dụng những công nghệ chăm sóc đôi bàn chân mới nhất để thực hiện mong muốn này.   

1.Cushion Plus

1.Cushion Plus

2.Cushion Plus with Gait Mapping

2.Cushion Plus with Gait Mapping

3.Cushion Plus (dùng cho giày cao gót)

3.Cushion Plus (dùng cho giày cao gót)

4.Cushion Soft

4.Cushion Soft

5.Gore-tex

5.Gore-tex

6.Unstructured

6.Unstructured

7.Đế Rock

7.Đế Rock

8.Aqua DX

8.Aqua DX

9.Atsu

9.Atsu

10.Wave Walk

10.Wave Walk

11.Acitive Air Vent

11.Acitive Air Vent