Giày sale - Double Day

Trong những năm gần đây, Sale Black Friday dần trở nên phổ biến và mang đến “cơn sốt” cho người mua sắm và kinh doanh tại Việt Nam. Đây là cơ hội để người tiêu dùng có những sản phẩm chất lượng, ưng ý với giá cực “rẻ”.

Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, vào lúc 12 giờ và 8 giờ tối, HOANG PHUC International có nhiều sản phẩm được bán với giá ưu đãi và số lượng có hạn như giày, áo, quần, phụ kiện thời trang và áo thun sale black friday

mỗi trang
 1. Kappa giày sneakers nam/nữ 38114QW_ 902
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 38114QW_ 902
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 2. Kappa giày thể thao nam 304UM60_ 970
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam 304UM60_ 970
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 3. KAPPA GIÀY SNEAKERS 3032170_ 907
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  KAPPA GIÀY SNEAKERS 3032170_ 907
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 4. Kappa giày sneakers nam/nữ 3032170_ 902
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 3032170_ 902
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 5. Kappa giày sneakers nam/nữ 38114QW_ 916
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 38114QW_ 916
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 6. Kappa giày sneakers nam/nữ 33157IW 923
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 33157IW 923
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 7. Kappa giày sneakers nam 33157VW A0T
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam 33157VW A0T
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 8. Kappa giày sneakers nam 33157VW 931
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam 33157VW 931
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 9. Kappa giày sneakers nam 33157VW 923
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam 33157VW 923
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 10. Kappa giày thể thao nữ 371379W C28
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nữ 371379W C28
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 11. Kappa giày thể thao nam/nữ 33144PW 950
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam/nữ 33144PW 950
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 12. Kappa giày thể thao nam 371379W 916
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam 371379W 916
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 13. Kappa giày thể thao nữ 371379W 924
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nữ 371379W 924
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 14. Kappa giày thể thao nam/nữ 371379W 950
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam/nữ 371379W 950
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 15. Kappa giày thể thao nam/nữ 371379W 901
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam/nữ 371379W 901
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 16. Kappa giày sneakers nam/nữ 33157IW 915
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 33157IW 915
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 17. Kappa giày thể thao nam/nữ 33144PW 916
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam/nữ 33144PW 916
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 18. Kappa giày thể thao nam/nữ 304UMT0 970
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam/nữ 304UMT0 970
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 19. Kappa giày thể thao nam/nữ 304UMT0 917
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày thể thao nam/nữ 304UMT0 917
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 20. Kappa giày sneakers nữ 304QU10 910
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 304QU10 910
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 21. Kappa giày sneakers nữ 304QU10 906
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 304QU10 906
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 22. Kappa giày sneakers nữ 304QU10 902
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 304QU10 902
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 23. Kappa giày sneakers nữ 304ULB0 917
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 304ULB0 917
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 24. Kappa giày sneakers nữ 304ULB0 901
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 304ULB0 901
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 25. Kappa giày sneakers nữ 33144NW C28
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 33144NW C28
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 26. Kappa giày sneakers nữ 331616W 916
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 331616W 916
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 27. Kappa giày sneakers nữ 33153LW 907
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 33153LW 907
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 28. Kappa giày sneakers nữ 331617W 902
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 331617W 902
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 29. Kappa giày sneakers nữ 3118GXW C28
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 3118GXW C28
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 30. Kappa giày sneakers nữ 331617W 903
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 331617W 903
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 31. Kappa giày sneakers nữ 33153LW 913
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 33153LW 913
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 32. Kappa giày sneakers nữ 331577W A99
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 331577W A99
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 33. Kappa giày sneakers nam/nữ 331577W 916
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 331577W 916
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 34. Kappa giày sneakers nam/nữ 331577W 903
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 331577W 903
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 35. Kappa giày sneakers nam/nữ 331577W 950
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 331577W 950
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 36. Kappa giày sneakers nữ 331616W 973
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 331616W 973
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 37. Kappa giày sneakers nữ 331617W A2T
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 331617W A2T
  Thấp nhất như 1.393.000 ₫ 1.990.000 ₫
 38. Kappa giày sneakers nam 33144NW A3N
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam 33144NW A3N
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 39. Kappa giày sneakers nam/nữ 33144NW 923
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nam/nữ 33144NW 923
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
 40. Kappa giày sneakers nữ 33144NW A0S
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa giày sneakers nữ 33144NW A0S
  Thấp nhất như 1.603.000 ₫ 2.290.000 ₫
mỗi trang