Túi xách sale - Double Day

Trong những năm gần đây, Sale Black Friday dần trở nên phổ biến và mang đến “cơn sốt” cho người mua sắm và kinh doanh tại Việt Nam. Đây là cơ hội để người tiêu dùng có những sản phẩm chất lượng, ưng ý với giá cực “rẻ”.

Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, vào lúc 12 giờ và 8 giờ tối, HOANG PHUC International có nhiều sản phẩm được bán với giá ưu đãi và số lượng có hạn như giày, áo, quần, phụ kiện thời trang và giày sale black friday

Trang
mỗi trang
 1. Kappa túi nam/nữ 304RMX0 A0G
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RMX0 A0G
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 2. Kappa ba lô nam/nữ 304VX70 X1Y
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304VX70 X1Y
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 3. Kappa ba lô nam/nữ 3118VGW A0L
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 3118VGW A0L
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 4. Kappa túi nam/nữ 304RSN0 A0G
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RSN0 A0G
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 5. Kappa ba lô nam/nữ 3118VGW A0G
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 3118VGW A0G
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 6. Kappa ba lô nam/nữ 304VX70 ANG
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304VX70 ANG
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 7. Kappa túi nam/nữ 304RMU0 CA9
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RMU0 CA9
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 8. Kappa túi nam/nữ 304RMU0 ANF
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RMU0 ANF
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 9. Kappa túi nam/nữ 304RMU0 AN9
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RMU0 AN9
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 10. Kappa túi nam/nữ 3030QZ0 CAD
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 3030QZ0 CAD
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 11. Kappa túi nam/nữ 3030QZ0 AN9
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 3030QZ0 AN9
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 12. Kappa túi nam/nữ 3030QZ0 AN8
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 3030QZ0 AN8
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 13. Kappa ba lô nam/nữ 3118VGW A01
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 3118VGW A01
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 14. Kappa túi nam/nữ 304S5G0 A09
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304S5G0 A09
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 15. Kappa túi nam/nữ 304S5G0 A07
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304S5G0 A07
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 16. Kappa túi nam/nữ 304S5G0 904
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304S5G0 904
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 17. Kappa túi nam/nữ 304RSN0 908
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RSN0 908
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 18. Kappa túi nam/nữ 304RMX0 900
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RMX0 900
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 19. Kappa túi nam/nữ 304RSN0 900
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RSN0 900
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 20. Kappa túi nam/nữ 304VX80 ANG
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304VX80 ANG
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 21. Kappa túi nam/nữ 304VX80 ANC
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304VX80 ANC
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 22. Kappa túi nam/nữ 304VX80 A0F
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304VX80 A0F
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 23. Kappa ba lô nam/nữ 304USL0 AN5
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304USL0 AN5
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 24. Kappa túi nam/nữ 304RMV0 ANF
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304RMV0 ANF
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 25. Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 CAX
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 CAX
  Thấp nhất như 973.000 ₫ 1.390.000 ₫
 26. Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 AN8
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 AN8
  Thấp nhất như 973.000 ₫ 1.390.000 ₫
 27. Kappa túi nam/nữ 3036YM0 AJ0
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 3036YM0 AJ0
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 28. Kappa ba lô nam/nữ 304USL0 AN1
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304USL0 AN1
  Thấp nhất như 1.183.000 ₫ 1.690.000 ₫
 29. Kappa túi nam/nữ 304S130 A0L
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304S130 A0L
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 30. Kappa túi nam/nữ 304S130 A0K
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304S130 A0K
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 31. Kappa túi nam/nữ 304S130 A0J
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 304S130 A0J
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 32. Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 A0G
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 A0G
  Thấp nhất như 973.000 ₫ 1.390.000 ₫
 33. Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 A00
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa ba lô nam/nữ 304IBQ0 A00
  Thấp nhất như 973.000 ₫ 1.390.000 ₫
 34. Kappa túi nam/nữ 3036YM0 A0G
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 3036YM0 A0G
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 35. Kappa túi nam/nữ 3036YM0 913
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  custom label
  Kappa túi nam/nữ 3036YM0 913
  Thấp nhất như 693.000 ₫ 990.000 ₫
 36. Kappa balo nữ K0B48BS27 882
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  Kappa balo nữ K0B48BS27 882
  Thấp nhất như 1.253.000 ₫ 1.790.000 ₫
 37. Kappa túi Nam/Nữ K0BX8BX65 242
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  Kappa túi Nam/Nữ K0BX8BX65 242
  Thấp nhất như 623.000 ₫ 890.000 ₫
 38. Kappa balo Nam/Nữ K0BX8BS30 559
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  Kappa balo Nam/Nữ K0BX8BS30 559
  Thấp nhất như 903.000 ₫ 1.290.000 ₫
 39. Kappa balo Nam/Nữ K0BX8BS30 990
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  Kappa balo Nam/Nữ K0BX8BS30 990
  Thấp nhất như 903.000 ₫ 1.290.000 ₫
 40. Replay ba lô nam FM3500-A0435A 098
  Dynamic Price Sale Giảm 30%
  Replay ba lô nam FM3500-A0435A 098
  Thấp nhất như 3.353.000 ₫ 4.790.000 ₫
Trang
mỗi trang