Hướng Dẫn Chọn Size Clarks

BẢNG SIZE GIÀY CLARKS

Size (kích cỡ) mặc định của các sản phẩm CLARKS được tính theo size UK (Anh)

BẢNG HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE GIÀY CLARKS NGƯỜI LỚN
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
WOMEN'S US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11                      
MEN'S US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
EU 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48 49 50 51

BẢNG HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE GIÀY CLARKS TRẺ EM

ĐỘ TUỔI SIZE Kích cỡ bàn chân (mm)
UK CONTINENTAL
(Quốc tế)
US
 6 - 8 tháng 2 17.5 2.5 -
2.5 18 3 -
 9 - 24 tháng 3 18.5 3.5 109
3.5 19 4 113
4 20 4.5 117
4.5 20.5 5 122
5 21 5.5 126
5.5 22 6 130
6 22.5 6.5 134
6.5 23 7 138
 2 - 3 tuổi 7 24 7.5 142
7.5 25 8 147
8 25.5 8.5 151
8.5 26 9 155
9 27 9.5 159
9.5 27.5 10 164
 4 - 5 tuổi 10 28 10.5 168
10.5 28.5 11 172
11 29 11.5 176
11.5 29.5 12 181
12 30 12.5 185
12.5 31 13 189
13 32 13.5 193
13.5 32.5 1 198
 6 - 9 tuổi 1 33 1.5 202
1.5 33.5 2 206
2 34 2.5 210
2.5 35 3 214
3 35.5 3.5 219
3.5 36 4 223
4 37 4.5 227
4.5 37.5 5 231
5 38 5.5 236

Please wait...

Product added to cart
Continue shopping View cart & checkout