Hướng Dẫn Chọn Size Ecko Unltd

 

UNISEX

SHOES (STUDENT, SLIM, AUTHENTIC, VULCANIZED) & SLIDES SLIPPERS

US 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EUR 36 37 38 39 40 41 42 43 44
UK 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BRA 34 35 36 37 38 39 40 41 42

NAM

ÁO THUN NAMBASIC (CÓ CỔ VÀ KHÔNG CỔ)

SIZE NAM XS S M L XL XXL
Ngang vai 40 42 44 46 48 51
Ngang ngực 47 49 52 54 56 59
Chiều dài áo 68 70 72 74 76 78

ÁO THUN NAM TRENDY (CÓ CỔ VÀ KHÔNG CỔ)

SIZE NAM S M L XL XXL
Ngang vai 40 42 46 48 51
Ngang ngực 45 49 52 54 58
Chiều dài áo 68 69 73 76 77

ÁO SƠ MI NAM TAY DÀI (BASIC)

Ngang vai 41 43 45 50 54
Ngang ngực 51 52 56 60 69
Chiều dài tay áo 61 64 66 69 69
Chiều dài áo 69 74 77 78 78
           

ÁO SƠ MI NAM (TRENDY)

SIZE NAM S M L XL XXL
Ngang vai 44 45 46 47 50
Ngang ngực 48 50 53 56 60
Chiều dài tay áo 61 63 65 66 68
Chiều dài áo 67 70 73 74 76

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY

SIZE NAM S M L XL XXL
Ngang vai 41 43 44 46 48
Ngang ngực 50 54 56 60 62
Chiều dài áo 67 71 76 78 80

ÁO KHOÁC NAM

SIZE NAM S M L XL XXL
Ngang vai 42 45 47 49 51
Ngang ngực 54 56 57 61 63
Chiều dài tay áo 67 68 69 70 71
Chiều dài áo 66 70 72 75 78

ÁO KHOÁC NAM (PHAO)

SIZE NAM S M L XL XXL
Ngang vai 43 46 47 48 49
Ngang ngực 54 56 57 61 62
Chiều dài tay áo 68 68 69 71 73
Chiều dài áo 65 68 70 72 76

ÁO KHOÁC NAM (LEN)

SIZE NAM S M L XL XXL
Ngang vai 43 46 48 50 50
Ngang ngực 48 54 55 56 60
Chiều dài tay áo 68 69 70 70 73
Chiều dài áo 64 66 70 71 73

QUẦN DÀI NAM (STRAIGHT FIT)

SIZE NAM 28 29 30 31 32 33 34 36 38
1/2 Vòng eo 39 42 43 44 45 46 47 50 52
Vòng mông 52 53 54 55 56 57 58 62 64
Vòng đùi 27 27 28 28 31 29 30 32 33
Chiều dài đáy 59 57 62 62 65 62 67 68 70
Chiều dài quần 103 105 108 108 109 110 111 113 113
Chiều rộng ống 20 20 21 21 22 22 23 24 25

QUẦN DÀI NAM (SLIM STRAIGHT FIT)

SIZE NAM 28 29 30 31 32 33 34 36 38
1/2 Vòng eo 37 39 40 41 41 44 45 46 47
Vòng mông 50 51 52 53 53 56 56 59 62
Vòng đùi 28 28 29 29 31 31 32 33 33
Chiều dài đáy 58 58 58 58 62 62 65 68 70
Chiều dài quần 105 102 104 106 108 115 110 111 113
Chiều rộng ống 17 17 18 19 19 19 20 21 22

QUẦN DÀI NAM (SLIM FIT)

SIZE NAM 28 29 30 31 32 33 34 36 38
1/2 Vòng eo 38 38 39 42 43 44 44 48 52
Vòng mông 48 50 51 53 54 57 57 58 58
Vòng đùi 27 28 28 30 30 31 31 32 33
Chiều dài đáy 53 56 56 59 59 60 60 62 63
Chiều dài quần 103 106 106 106 106 107 110 110 111
Chiều rộng ống 17 17 18 19 20 20 20 21 22

QUẦN DÀI NAM (SKINNY FIT)

SIZE NAM 28 29 30 31 32 33 34 36 38
1/2 Vòng eo 38 38 40 41 43 43 44 47 50
Vòng mông 50 50 50 50 51 51 53 59 61
Vòng đùi 27 27 29 29 29 29 30 33 34
Chiều dài đáy 56 56 58 59 61 61 63 66 67
Chiều dài quần 105 106 106 107 108 108 109 110 111
Chiều rộng ống 16 18 18 18 19 19 19 21 22

QUẦN SHORTS NAM

SIZE NAM 28 29 30 31 32 33 34 36 38
1/2 Vòng eo 37 39 40 42 43 46 47 49 50
Vòng mông 47 48 50 51 53 54 55 56 57
Vòng đùi 28 29 30 30 32 32 32 33 34
Chiều dài đáy 55 58 59 60 61 63 64 65 66
Chiều dài quần 54 55 55 55 56 57 58 59 60
Chiều rộng ống 22 23 23 24 26 26 27 28 29

GIÀY NAM

US 6 7 8 9 10 11
EUR 39 40 41 42 43 44
UK 5 6 7 8 9 10
CM 24 25 26 27 28 29
BRA 37 38 39 40 41 42

 

NỮ

ÁO THUN

SIZE NỮ XS S M L XL
Ngang vai 36 38 40 40 41
Ngang ngực 42 45 47 48 52
Chiều dài áo 63 64 65 68 69

ÁO THUN BA LỖ

SIZE NỮ XS S M L XL
Ngang ngực 36 39 41 44 46
Chiều dài áo 65 66 66 68 69

ÁO SƠ MI TAY DÀI

SIZE NỮ XS S M L XL
Ngang vai 36 37 38 40 42
Ngang ngực 44 46 50 50 53
Chiều dài tay áo 60 61 62 63 64
Chiều dài áo 63 64 65 66 67

ÁO SƠ MI NGẮN TAY

SIZE NỮ XS S M L XL
Ngang vai 36 37 38 40 42
Ngang ngực 43 46 49 51 52
Chiều dài áo 63 64 66 67 69

ÁO KHOÁC NỮ

SIZE NỮ XS S M L XL
Ngang vai 36 37 39 41 42
Ngang ngực 48 50 51 55 58
Chiều dài tay áo 66 67 67 68 69
Chiều dài áo 61 63 64 66 68

ÁO KHOÁC NỮ(PHAO)

SIZE NỮ XS S M L XL
Ngang vai 38 39 42 42 45
Ngang ngực 47 51 53 56 58
Chiều dài tay áo 65 65 65 66 66
Chiều dài áo 62 64 65 67 68

QUẦN DÀI NỮ (SKINNY FIT)

SIZE NỮ 26 27 28 29 30
1/2 Vòng eo 33 35 36.5 37 41
Vòng mông 42 43 44 44.5 45
Vòng đùi 21 21.5 22 22.5 26
Chiều dài đáy 49 51 53 54 59
Chiều dài quần 97 97 98 98 101
Chiều rộng ống 12 12.5 13 13.5 16

QUẦN DÀI NỮ (SLIM FIT)

 

SIZE NỮ 26 27 28 29 30
1/2 Vòng eo 35 36 37 39 40
Vòng mông 45 46 47 48 49
Vòng đùi 22 23 23 24 26
Chiều dài đáy 49 53 53 55 57
Chiều dài quần 97 97 99 100 97
Chiều rộng ống 14 14.5 15 16 17

QUẦN SHORTS NỮ

SIZE NỮ 26 27 28 29 30
1/2 Vòng eo 35 36 38 41 43
Vòng mông 45 45 47 49 50
Vòng đùi 26 26 27 28 29
Chiều dài đáy 48 50 50 52 54
Chiều dài quần 22.5 23 23 24 22
Chiều rộng ống 26 27 27 27 28

VÁY (STRAIGHT FIT)

SIZE NỮ 26 27 28 29 30
1/2 Vòng eo 35 36 38 42 43
Chiều dài váy 29 30 30 31 31

VÁY (HALF CIRCLE CUT)

SIZE NỮ 26 27 28 29 30
1/2 Vòng eo 35 36 38 42 43
Chiều dài váy 39 40 41 41 42

GIÀY NỮ

US 5 6 7 8 9
EUR 35 36 37 38 39
UK 2 3 4 5 6
CM 21 22 23 24 25
BRA 33 34 35 36 37