Hướng Dẫn Chọn Size Superga

BẢNG SIZE GIÀY SUPERGA

Size (kích cỡ) mặc định của các sản phẩm Superga được tính theo size EU (Châu Ãu)

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
UK 2.5 3.5 4 5 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.5
MEN'S US 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5
WOMEN'S US 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 - -
Centimeters Foot 22.50 23.00 23.50 24.00 24.50 25.00 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50

 

BẢNG SIZE GIÀY SUPERGA KIDS

Size (kích cỡ) mặc định của các sản phẩm Superga được tính theo size EU (Châu Ãu)

EU 26 27 28 29 30 31
UK 9.5 10.5 11 12 12.5 13.5
Centimeters Foot 16.5 17 17.5 18 18.5 19
hướng dẫn đo size giày superga