Superga chào mừng Ngày Của Mẹ 2017 với chương trình giảm giá hấp dẫn cho tất cả các sản phẩm:

- Mua 1 sản phẩm giảm 10%, mua 2 sản phẩm giám 15%, áp dụng tất cả sản phẩm nguyên giá tại cửa hàng.

- Giảm 10% tất cả sản phẩm nguyên giá khi đặt hàng online. Xem tai đây: https://goo.gl/rUyGHw

Hệ thống cửa hàng Hoàng Phúc: http://bit.ly/2pm9vzd

superga - Ưu đãi Mừng Ngày của Mẹ