Clarks luôn mong muốn đôi giày yêu thích của bạn ở trạng thái tốt nhất, cho dù bạn có đi chúng hàng ngày, hay chỉ vào một số dịp đặc biệt. Nay Clarks giành tặng bạn cơ hội sở hữu sản phẩm chăm sóc giày chuyên nghiệp cho mỗi 2.000.000 Đ mua sắm*.
Clarks - Tặng sản phẩm chăm sóc giày cho mỗi 2.000.000 Đ mua sắm
Chương trình áp dụng từ 01/08-20/08/2016
*Áp dụng cho hàng nguyên giá, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác và thẻ thành viên.
Không áp dụng cho sản phẩm Odour Stop và Shoe Cleaner.
Tham khảo thêm sản phẩm chăm sóc giày tại đây(Chữ tại đây đính kèm liên kết https://hoangphucinternational.com/clarks/vn/tin-tuc/89)