Thông báo chuyển địa điểm Outlet 460 Nguyễn Thị Minh Khai