Triết Lý Kinh Doanh

TRIẾT LÝ KINH DOANH của HOÀNG PHÚC: là cung cấp những giá trị ĐÍCH THỰC cho khách hàng và các đối tác kinh doanh để thu về những lợi nhuận "sạch", xứng đáng với nỗ lực và công sức của cả tập thể công ty Hoàng Phúc. Bởi chúng tôi tin rằng đó là giá trị cốt lõi để duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

triết lý kinh doanh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI của chúng tôi là:

* CHÂN THỰC trong tất cả các giá trị mang đến cho khách hàng và đối tác.

* TRUYỀN CẢM HỨNG cho khách hàng, cho tập thể cán bộ nhân viên và các đối tác về những giá trị cốt lõi được thể hiện trong từng việc làm cụ thể của chúng tôi mỗi ngày.

* ĐAM MÊ trong từng công việc đảm trách mỗi ngày để hôm nay luôn đạt được những kết quả tốt đẹp hơn so với hôm qua.

* LIÊM CHÍNH: minh bạch trong mọi công việc hằng ngày và tuân thủ tốt các quy định hành xử kinh doanh theo pháp luật.

* HẠNH PHÚC: là giá trị sâu sắc chúng tôi trao cho nhau mỗi ngày trong công ty, là giá trị cốt lõi sau cùng cho mọi việc cụ thể chúng tôi mang đến cho khách hàng và các đối tác.

Đang tải thông tin...

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng Tiến hành thanh toán
Đã bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Tiến hành thanh toán