Tuyển Dụng

Thông Tin Tuyển Dụng

Vị Trí Số Lượng Mô Tả Chi Tiết
OPERATION EXECUTIVE
(CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH BÁN LẺ)
--

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu quản lý, bao gồm: doanh số, quản lý hàng hóa (số lượng, điều kiện bảo quản, sắp xếp hàng hóa trong kho), dịch vụ khách hàng, hình ảnh cửa hàng, trưng bày hàng hóa theo quy định của nhã hàng

- Hướng dẫn & giám sát quy trình vận hành, nội quy công ty đối với phạm vi các cửa hàng được giao phụ trách.

- Huấn luyện kĩ năng bán hàng hiệu quả, kĩ năng chăm sóc khách hàng; quản lý về tác phong làm việc và đánh giá kết quả của toàn bộ NVBH trong khu vực được giao quản lý

- Theo dõi doanh thu cá nhân của NVBH và Cửa hàng Trưởng, có xác nhận của từng nhân viên để làm cơ sở đánh giá kết quả công việc và các đề xuất khen thưởng, bổ nhiệm.

- Phân tích số liệu hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí, nhân sự ...), thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp để tối đa hóa cơ hội bán hàng ở hệ thống bán lẻ.

Xem Chi Tiết
OPERATION ASSISTANT MANAGER
(TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH BÁN LẺ)
--

- Giám sát & hỗ trợ bán hàng đối với các cửa hàng trong phạm vi phụ trách.

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu quản lý, bao gồm: doanh số, quản lý hàng hóa, dịch vụ khách hàng.

- Đào tạo, hướng dẫn và giám sát các Chuyên viên Phòng Vận hành bán lẻ trong phạm vi phụ trách.

- Hướng dẫn & giám sát quy trình vân ḥành đối với các cửa hàng trong phạm vi phụ trách.

- Đào tạo kĩ năng mềm cho Cửa hàng trưởng/phó và nhân viên bán hàng.

- Đào tạo kĩ năng bán hàng, quy trình làm việc, quản lý về tác phong làm việc và đánh giá kết quả công việc của toàn bộ NVBH trong khu vực được giao quản lý.

- Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan để xây dựng quy trình làm việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

- Phân tích số liệu hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí, hàng hóa, nhân sự ...), thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp để tối đa hóa cơ hội bán hàng ở hệ thống bán lẻ.

- Thu thập và phân tích các nguồn thông tin khác nhau để giúp Trưởng phòng vận hành bán lẻ đưa ra các quyết định.

- Theo dõi, báo cáo và đề xuất các hạng mục cơ sở vật chất hạ tầng cần thay thế, sửa chữa của hệ thống cửa hàng trong khu vực được giao quản lý.

Xem Chi Tiết
CỬA HÀNG TRƯỞNG
(QUẢN LÝ CỦA HÀNG THỜI TRANG)
04

- Thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên tại cửa hàng;

- Bố trí công việc hàng ngày cho nhân viên, lên kế hoạch cụ thể cho công việc trong tuần;

- Quản lý, kiểm tra hình ảnh sản phẩm, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng;

- Quản lý, giám sát nhân viên và tình hình bán hàng;

- Quản lý sổ sách, nhật ký bán hàng, nộp tiền về cho kế toán công ty;

- Làm báo cáo về doanh thu, hàng hóa và các khoản chi cho cửa hàng;

- Chịu trách nhiệm về hàng hóa của cửa hàng trước Công ty;

- Được đề xuất khen thưởng, xử phạt trong phạm vi nhân sự cửa hàng mình quản lý;

- Đề xuất tuyển dụng nhân sự trong cửa hàng.

Xem Chi Tiết
BRAND ASSISTANT (TRỢ LÝ TRƯỞNG NHÃN HÀNG) --

- Làm việc chặt chẽ với Quản lý nhãn hàng để đảm bảo duy trì hình ảnh thương hiệu cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn bên hãng quy định.

- Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu và lập các kế hoạch PR & MKT (ngắn, dài hạn) phù hợp với nhãn hàng.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất theo yêu cầu của nhãn hàng và Công ty.

- Đi công tác theo yêu cầu công việc đòi hỏi.

Xem Chi Tiết
KẾ TOÁN TỔNG HỢP --

- Lập báo cáo (tài chính, quản trị, thống kê…)

- Phụ trách kiểm toán và kiểm tra hạch toán kế toán.

Xem Chi Tiết
KẾ TOÁN VIÊN
(NHÃN HÀNG)
--

- Hàng ngày ghi chép, lập chứng từ nhập - xuất hàng hóa về kho tổng.

- Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép của thủ kho, đối chiếu số liệu nhập - xuất - tồn với các cửa hàng. Cập nhật số liệu tồn kiểm kê vào hệ thống.

- Tập hợp số lượng bán và doanh thu theo từng nhãn hàng, từng cửa hàng hàng tháng

- Lập báo cáo nhập - xuất - tồn hàng tồn kho, tập hợp gửi kế toán tổng hợp hàng tháng

- Trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa theo yêu cầu của Trưởng phòng Tài chính – kế toán.

- Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan, các cửa hàng bán lẻ để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

Xem Chi Tiết
KẾ TOÁN VIÊN
(PHỤ TRÁCH THUẾ)
--

- Thu thập số liệu doanh thu hàng ngày từ các cửa hàng và tiến hành lập bảng kê doanh thu theo từng cửa hàng trong ngày và xuất hóa đơn bán hàng.

- In hóa đơn bán hàng cho từng khách hàng nếu có yêu cầu.

- Tập hợp và làm bảng kê hóa đơn bán ra và mua hàng phục vụ mục đích kê khai thuế GTGT hàng tháng/hàng quý.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty.

- Cân đối số thuế đầu ra phải nộp với số thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn cho hợp lý.

- Sắp xếp lưu trữ, bảo quản hóa đơn tài chính đã sử dụng.

- Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

Xem Chi Tiết
KẾ TOÁN VIÊN
(CHI PHÍ BÁN HÀNG)
--

- Theo dõi và ghi nhận các khoản tiền thuê của cửa hàng, tòa nhà hàng tháng.

- Theo dõi và ghi nhận các khoản tiền đặt cọc thuê nhà, thuê cửa hàng, thuê trung tâm thương mại.

- Theo dõi và ghi nhận các chi phí tiện ích của cửa hàng như điện, nước, điện thoại, internet, chi phí khác bằng tiền,…

- Tập hợp và lập các phiếu đề xuất thanh toán những chi phí, hạch toán kế toán cho những nghiệp vụ kế toán liên quan

- Theo dõi và ghi nhận những khoản ký cược ký quỹ liên quan đến thanh toán hàng hóa.

- Theo dõi và ghi nhận những khoản tiền đặt cọc dựa theo các hợp đồng mua hàng phát sinh

- Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan, các cửa hàng bán lẻ để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp và Trưởng phòng Tài chính kế toán

Xem Chi Tiết
KIẾN TRÚC SƯ --

- Thiết kế nội, ngoại thất công trình, ưu tiên thiết kế nội thất.

- Thực hiện các bản vẽ 2D, 3D, xử lý ảnh và các ấn phẩm theo yêu cầu.

- Hỗ trợ team trong các công việc được giao và điều phối.

- Khảo sát mặt bằng thực tế , đo đạt và lên layout.

Xem Chi Tiết
NHÂN VIÊN KHO --

- Tiếp nhận hàng hóa từ Trung tâm hậu cần và các cửa hàng.

- Sắp xếp các loại hàng hóa trong kho đảm bảo việc bảo quản hàng hóa không bị ảnh hưởng và dễ dàng lấy hoặc tìm kiếm.

- Lấy hàng từ nhà kho theo yêu cầu của từng đơn đặt hàng.

- Đảm bảo hàng hóa đạt yêu cầu về chất lượng trước khi xuất kho.

- Thực hiện đúng và đủ các quy trình đóng gói hàng hóa trước khi giao cho đơn vị vận chuyển.

- Đảm bảo vệ sinh kho luôn gọn gàng, sạch sẽ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Xem Chi Tiết
NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU 01

- Tiếp nhận và sàng lọc dữ liệu sản phẩm theo yêu cầu.

- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu liên quan bao gồm mã số, giá, màu, mùa, size…

- Nhập liệu cẩn thận và chính xác

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Xem Chi Tiết
LẬP TRÌNH VIÊN WEB (WEB DEVELOPER) --

- Chịu trách nhiệm lập trình back-end của website Ecommerce.

- Phát triển, bảo trì các tính năng trên nền tảng Magento.

- Tham gia việc bảo trì, quản lý hệ thống máy chủ.

Xem Chi Tiết
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG --

- Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng và giải quyết những vấn đề liên quan đến đơn hàng cũng như khiếu nại khách hàng của các giao dịch trên trang thương mại điện tử của HPI.

Xem Chi Tiết
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG --

- Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng để khuyến khích khách hàng mua sắm cho lần tiếp theo. Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ việc trưng bày sản phẩm, hàng hóa trong cửa hàng

- Hỗ trợ nhân viên kho kiểm hàng khi có hàng mới về

- Kiểm kho định kỳ theo quy định của Công ty

Xin thông tin khách hàng mới.

- Vệ sinh quầy kệ, khu vực làm việc trong cửa hàng

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Xem Chi Tiết
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 05

- Đảm bảo an ninh trật tự cho cửa hàng.

- Bảo quản tài sản cho khách ra vào cửa hàng.

- Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

- Hướng dẫn/ hỗ trợ khách ra vào cửa hàng.

Xem Chi Tiết

Thông tin liên hệ: 
     Recruitment Dept.
     Email: careers@hoangphucinternational.com

Đang tải thông tin...

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng Tiến hành thanh toán
Đã bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Tiến hành thanh toán