Tuyển Dụng

Thông Tin Tuyển Dụng

Vị Trí Số Lượng Mô Tả Chi Tiết
IT MANAGER
(TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)
01

Quản lý toàn bộ hệ thống IT:

- Thiết lập, phát triển và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin, tối đa hóa việc đầu tư chức năng phần mềm, tối đa hóa việc hỗ trợ IT theo yêu cầu vận hành công nghệ bán lẻ với chức năng toàn quốc và xuyên suốt, quản lý nhân sự, nghiên cứu và thực hiện giải pháp chiến lược công nghệ.

- Tiên phong thực hiện và thiết lập quy trình áp dụng công nghệ tiên tiến vào hệ thống vận hành hàng ngày đạt hiệu quả hơn.

- Quản lý phần mềm

- Quản lý tất cả hệ thống phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chỉnh lỗi phần mềm.

- Thiết kế cấu trúc phần mềm, và các trường trên phần mềm.

- Thiết kế giao diện.

- Quản lý cơ sở dữ liệu

- Kiến thức lập trình

- Chịu trách nhiệm thiết lập, xây dựng các báo cáo trên CSDL bán hàng theo yêu cầu sử dụng của Công ty.

Xem Chi Tiết
OPERATION EXECUTIVE
(CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH BÁN LẺ)
--

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu quản lý, bao gồm: doanh số, quản lý hàng hóa (số lượng, điều kiện bảo quản, sắp xếp hàng hóa trong kho), dịch vụ khách hàng, hình ảnh cửa hàng, trưng bày hàng hóa theo quy định của nhã hàng

- Hướng dẫn & giám sát quy trình vận hành, nội quy công ty đối với phạm vi các cửa hàng được giao phụ trách.

- Huấn luyện kĩ năng bán hàng hiệu quả, kĩ năng chăm sóc khách hàng; quản lý về tác phong làm việc và đánh giá kết quả của toàn bộ NVBH trong khu vực được giao quản lý

- Theo dõi doanh thu cá nhân của NVBH và Cửa hàng Trưởng, có xác nhận của từng nhân viên để làm cơ sở đánh giá kết quả công việc và các đề xuất khen thưởng, bổ nhiệm.

- Phân tích số liệu hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí, nhân sự ...), thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp để tối đa hóa cơ hội bán hàng ở hệ thống bán lẻ.

Xem Chi Tiết
OPERATION ASSISTANT MANAGER
(TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH BÁN LẺ)
--

- Giám sát & hỗ trợ bán hàng đối với các cửa hàng trong phạm vi phụ trách.

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu quản lý, bao gồm: doanh số, quản lý hàng hóa, dịch vụ khách hàng.

- Đào tạo, hướng dẫn và giám sát các Chuyên viên Phòng Vận hành bán lẻ trong phạm vi phụ trách.

- Hướng dẫn & giám sát quy trình vân ḥành đối với các cửa hàng trong phạm vi phụ trách.

- Đào tạo kĩ năng mềm cho Cửa hàng trưởng/phó và nhân viên bán hàng.

- Đào tạo kĩ năng bán hàng, quy trình làm việc, quản lý về tác phong làm việc và đánh giá kết quả công việc của toàn bộ NVBH trong khu vực được giao quản lý.

- Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan để xây dựng quy trình làm việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

- Phân tích số liệu hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí, hàng hóa, nhân sự ...), thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp để tối đa hóa cơ hội bán hàng ở hệ thống bán lẻ.

- Thu thập và phân tích các nguồn thông tin khác nhau để giúp Trưởng phòng vận hành bán lẻ đưa ra các quyết định.

- Theo dõi, báo cáo và đề xuất các hạng mục cơ sở vật chất hạ tầng cần thay thế, sửa chữa của hệ thống cửa hàng trong khu vực được giao quản lý.

Xem Chi Tiết
CỬA HÀNG TRƯỞNG
(QUẢN LÝ CỦA HÀNG THỜI TRANG)
04

- Thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên tại cửa hàng;

- Bố trí công việc hàng ngày cho nhân viên, lên kế hoạch cụ thể cho công việc trong tuần;

- Quản lý, kiểm tra hình ảnh sản phẩm, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng;

- Quản lý, giám sát nhân viên và tình hình bán hàng;

- Quản lý sổ sách, nhật ký bán hàng, nộp tiền về cho kế toán công ty;

- Làm báo cáo về doanh thu, hàng hóa và các khoản chi cho cửa hàng;

- Chịu trách nhiệm về hàng hóa của cửa hàng trước Công ty;

- Được đề xuất khen thưởng, xử phạt trong phạm vi nhân sự cửa hàng mình quản lý;

- Đề xuất tuyển dụng nhân sự trong cửa hàng.

Xem Chi Tiết
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI TRANG 04

- Bán hàng tại các cửa hàng hoặc trung tâm thương mại.

- Chào mời khách, giới thiệu sản phẩm, tư vấn về sản phẩm hoặc xu hướng thời trang cho khách.

- Thanh toán cho khách.

Xem Chi Tiết
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 05

- Đảm bảo an ninh trật tự cho cửa hàng.

- Bảo quản tài sản cho khách ra vào cửa hàng.

- Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

- Hướng dẫn/ hỗ trợ khách ra vào cửa hàng.

Xem Chi Tiết

Thông tin liên hệ: 
     Recruitment Dept.
     Email: careers@hoangphucinternational.com

Đang tải thông tin...

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng Tiến hành thanh toán
Đã bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Tiến hành thanh toán