Tất cả về Luật Căn cước mới: Hình thức, Chi phí, Quy định đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Luật Căn cước 2024 sắp có hiệu lực, những ai cần phải đổi sang Căn cước mới? Làm Căn cước mới tốn bao nhiêu tiền? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này.

Xem thêm: Cách đọc và nhớ 12 số định danh trên CCCD cực nhanh và dễ hiểu

Luật Căn cước 2024 là gì? Khi nào có hiệu lực?

Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào tại Kỳ họp thứ 6, ngày 27 tháng 11 năm 2023. Luật Căn cước chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2024. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Căn cước là “đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) thành Căn cước”.

Căn cước mới sẽ có gì khác biệt với CCCD cũ trước 2024?

Bảo mật hơn nhờ thêm thông tin về mống mắt 

Mẫu Căn cước công dân hiện nay sử dụng dữ liệu sinh trắc học là vân tay của chủ thẻ. Mẫu Căn cước phát hành từ ngày 1/7/2024 sẽ có thêm dữ liệu mống mắt của công dân. Theo Bộ Công an, dữ liệu mống mắt có thể giúp xác thực nhanh và chính xác, ngay cả khi không có căn cước. 

Sinh trắc học là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác (Theo Khoản 2 Điều 3 Luật căn cước).


Dự kiến mặt trước của mẫu Căn cước mới dành cho công dân từ 6 tuổi trở lên

Mẫu căn cước mới

Căn cước mới sẽ bao gồm 2 mẫu, cấp cho 2 nhóm khác nhau
- Mẫu dùng cho các trường hợp từ 6 tuổi trở lên.
- Mẫu dành cho các trường hợp từ 0 - 6 tuổi. Mẫu này sẽ không bao gồm thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học (Theo điểm a Khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước).

Về hình thức, thẻ căn cước có chất liệu nhựa, hình chữ nhật, chiều rộng 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,08 mm, bốn góc được cắt tròn với bán kính r = 3,18 mm ± 0,3 mm.

Căn cước mới có những thông tin gì?

Khoản 2 điều 18 Luật Căn cước có nêu: Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm:
a) Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc";
c) Dòng chữ "CĂN CƯỚC";
d) Ảnh khuôn mặt;
đ) Số định danh cá nhân;
e) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
g) Ngày, tháng, năm sinh;
h) Giới tính;
i) Nơi đăng ký khai sinh;
k) Quốc tịch;
l) Nơi cư trú;
m) Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;
n) Nơi cấp: Bộ Công an.

Bộ phận lưu trữ thông tin là mã QR code và chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước.


Dự kiến mặt sau của mẫu Căn cước mới

Những ai phải đổi sang Thẻ Căn cước mới từ 1/7/2024?

Điều 21 Luật Căn cước quy định:

1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
2. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Ngoài ra, theo Điều 24 Luật Căn cước:
1. Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;
b) Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
c) Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
d) Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
đ) Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
e) Xác lập lại số định danh cá nhân;
g) Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

2. Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm:

a) Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này;
b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Tôi không đổi sang Căn cước mới có được không?

Điều 46 Luật Căn cước quy định: 
1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.
2. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.
3. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Như vậy, nếu bạn đang có Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân vẫn còn thời hạn sử dụng, bạn không cần phải đổi sang Căn cước mới. Sau khi thẻ CCCD/ CMND hết thời hạn sử dụng, bạn sẽ phải làm thủ tục để được cấp Căn cước mới.

Làm Căn cước mới tốn bao nhiêu tiền?

Tại Khoản 2, điều 38 thuộc Luật Căn cước có quy định rõ: “Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu”. Như vậy, bạn không phải tốn chi phí khi làm Căn cước mới lần đầu tiên.

Làm thủ tục cấp, đổi Căn cước mới ở đâu?

Để làm thủ tục cấp, hoặc đổi sang Căn cước mới, bạn có thể liên hệ với:
- Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú.
- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

Theo dự tính, sau khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thì trung bình hàng năm Bộ Công an sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước cho khoảng 10 triệu trường hợp. Tuy nhiên, Bộ Công an cũng dự báo khoảng thời gian từ 1/7/2024 đến 1/7/2025, số lượng thẻ căn cước được cấp ra sẽ cao hơn so với dự đoán, do đây là thời điểm bắt đầu thực hiện quy định mới, thu hút người dân đến đổi sang mẫu Căn cước mới.

Như vậy là bạn đã nắm được các thông tin cơ bản về Luật Căn cước mới có hiệu lực từ 1/7/2024 rồi. Cùng chia sẻ bài viết hữu ích này cho bạn bè và người thân nhé.

HOANG PHUC International tổng hợp từ chinhphu.vn